index

Ο δικτυακός τόπος της Αρχαίας Σπάρτης είναι μια προσπάθεια παρουσίασης του τρόπου ζωής των Αρχαίων Σπαρτιατών, καθώς και του ηρωικού ιδεώδους που επικρατούσε στην Σπαρτιατική κοινωνία. Πάρα πολλές απόψεις έχουν διατυπωθεί από διάφορους ερευνητές σχετικά με την λειτουργία της Σπαρτιατικής πολιτείας, καθώς και για τους νόμους της, οι οποίοι αποτελούσαν τον θεμέλιο λίθο της κοινωνικής και στρατιωτικής της δομής. Το πολιτικοστρατιωτικό καθεστώς της αρχαίας Σπάρτης δεν συναντάται σε καμία άλλη πόλη - κράτος της αρχαίας Ελλάδας, και είναι αυτό που μαζί με την φιλοπατρία, την γενναιότητα, αλλά και την υποδειγματική στρατιωτική εκπαίδευση των Σπαρτιατών, έκαναν την Σπαρτιατική πολιτεία να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο για περισσότερους από επτά αιώνες στα δρώμενα του αρχαίου Ελληνικού κόσμου.  Θεωρώ υποχρέωση μου να ευχαριστώ το περιοδικό "Απολλώνιο Φως", τον εκδότη Ιωάννη Χαραλαμπόπουλο, καθώς και τον συγγραφέα Δημήτριο Κατσούλη για την παραχώρηση κειμένων και πληροφοριών, που με βοήθησαν στην υλοποίηση του δικτυακού αυτού τόπου.
 
 

Το άγαλμα του Βασιλέως Λεωνίδα στις Θερμοπύλες

Ω ξείν, αγγέλειν Λακεδαιμονίοις, ότι τήδε κείμεθα, τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι

Στους Λακεδαιμονίους, όμως, δεν επιτρέπεται να αναζητούν με κάθε τρόπο τη σωτηρία τους. Αν η σωτηρία τους δεν συνοδεύεται από ψυχική ανωτερότητα, είναι προτιμότερος ο θάνατος. Γιατί εκείνοι που διεκδικούν το τρόπαιο της αρετής, πρέπει να ενδιαφέρονται περισσότερο απ΄ όλα για τούτο. Θυμηθείτε τους τριακοσίους που συνέτριψαν όλες τις δυνάμεις των Αργείων στις Θυρρεές και τους χιλίους που πολέμησαν στις Θερμοπύλες και έχοντας να αντιμετωπίσουν επτακόσιες χιλιάδες βαρβάρους, δεν λιποτάκτησαν ούτε νικήθηκαν, αλλά πέθαναν εκεί όπου είχαν ταχθεί να μείνουν, δείχνοντας τέτοιο μεγαλείο, ώστε εκείνοι που εγκωμιάζουν με τέχνη να μην μπορούν να βρουν επαίνους αντάξιους της Αρετής εκείνων........

ΛΟΓΟΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΡΧΙΔΑΜΟΥ

 
 

 

 

 

Τιμή σ' εκείνους όπου στην ζωή των όρισαν να φυλάγουν Θερμοπύλες. Πότε από το χρέος μη κινούντες, δίκαιοι κ' ίσοι, σ' όλες των τες πράξεις, αλλά με λύπη κιόλας κ' ευσπλαχνία, γενναίοι οσάκις είναι πλούσιοι κι όταν είναι πτωχοί, πάλ' εις μικρόν γενναίοι, πάλι συντρέχοντες, όσο μπορούνε΄ πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες, πλην χωρίς μίσος για τους ψευδωμένους. Και περισσότερη τιμή τους πρέπει όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν) πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος, και οι Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε..."

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ

 

Μολών Λαβέ

Πάλιν δε Ξέρξου γράψαντος "πέμψον τα όπλα" αντέγραψε "ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ"

 

 

 

 

 

 Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018

 
Στοιχεία Ιστοσελίδας
Τελευταία ανανέωση 7/2010
Επιμέλεια - Κατασκευή ιστοσελίδας:

Ευάγγελος Δ. Παπαδάκος

Επικοινωνία: webmaster@spartans.gr

 
Βιβλιοπαρουσιάσεις
Δ. Κατσούλη:
Η Δομή του Στρατού των Λακεδαιμονίων
 
Θέματα - Δεσμοί
 
Εκδηλώσεις -Μνήμες
29 Μαΐου 1453 Άλωση της Κωνσταντινούπολης
 

Όροι χρήσης - Θέσεις και κανόνες Ιστοχώρου ( ... )

Webmaster: Ευάγγελος Παπαδάκος